Interventies

 

Voor herstel en behoud van gezondheid en belastbaarheid in werk en voor preventie van verzuim adviseert WerkaanZ een pro-actieve aanpak van gezondheidsproblematiek. Uitgangspunten hierbij zijn de eigen verantwoordelijkheid van de werknemer voor zijn gezondheid en leefstijl enerzijds  en de zorgplicht van de werkgever vanuit goed werkgeverschap anderzijds voor goede arbeidsomstandigheden, gezond werk en mensgericht personeelsbeleid.

 

 

Vroegtijdige verwijzing voor behandeling, training of begeleiding waarbij re-integratie in werk deel uitmaakt van de interventie verkort de verzuimduur en bevordert duurzame re-integratie in werk. Het kan hierbij gaan om de volgende interventies:

  • psychologische begeleiding en behandeling: inzichtgevende therapie, versterking van coping strategieen, bevordering van assertiviteit en zelfredzaamheid of therapie gericht op gedragsverandering en nemen van eigen verantwoordelijkheid
  • multi-disciplinaire trajecten bij burn-out, chronische pijn, conditieverlies door ziekte, etc. Hierbij wordt integrale behandeling en training gegeven door fysiotherapeut, ergotherapeut, psycholoog en maatschappelijk werk gesuperviseerd en begeleid door een revalidatie-arts.
  • arbeidsdeskundig onderzoek in een vroeg stadium van het verzuim als gebleken is dat er blijvende beperkingen zijn in eigen werk
  • mediation bij arbeidsconflicten, verstoorde arbeidsverhoudingen of stagnaties in communicatie tussen werkgever en werknemer
  • loopbaanbegeleidingstrajecten wanneer er een non-fit is (ontstaan) tussen werknemer en zijn functie met als gevolg stress en secundaire ziekteverschijnselen
  • lifes-style interventies bij overgewicht, bewegingsarmoede, middelengebruik en verslavingen (roken, alcohol, cannabis, etc. )

 

WerkaanZ beschikt over een groot netwerk van hulpverleners en behandelaars in de regio waarnaar werknemers verwezen kunnen worden. Deze providers kenmerken zich door korte wachttijden, deskundig onderzoek en transparante behandelplannen, afstemming met de bedrijfsarts over de voortgang in herstel en re-integratie, en afstemming en overleg met de werkgever over niet-medische zaken van het behandeltraject met toestemming van de werknemer.