Aan zet of aanzet?

WerkaanZ richt zich op de zelfwerkzaamheid en zelfredzaamheid van werkgever en werknemer.

Beiden zijn aan zet als het gaat om gezond werken en behoud van gezondheid in werk. WerkaanZ ondersteunt en adviseert de werkgever bij het nemen van verantwoordelijkheid in verzuim, maar motiveert en adviseert ook de werknemer in pro-actief herstelgedrag.

In een driegesprek tussen werknemer, werkgever en bedrijfsarts  kunnen rollen en doelstellingen worden afgestemd en afspraken worden gemaakt over stappen en acties in re-integratie en (terugval-)preventie van verzuim. Elke deelnemer heeft hierbij zijn aandeel en verantwoordelijkheid.

 

De bedrijfsarts geeft een aanzet voor re-integratie door middel van een onafhankelijk, deskundig en transparant re-integratie advies gebaseerd op beperkingen en mogelijkheden van de werknemer op dat moment en de te verwachten ontwikkelingen in herstel van belastbaarheid. Herstel kan worden bevorderd door inzet van bijvoorbeeld psychologische begeleiding, sportfitness of een multi-disciplinair revalidatie-traject. WerkaanZ heeft een netwerk met korte lijnen en kan direct verwijzen voor de juiste hulpverlening en behandeling.

 

Voor behoud van gezondheid in werk kan de werknemer advies vragen of  gezondheidsproblemen voorleggen aan de bedrijfsarts op het arbeidsgezondheidkundig spreekuur. Ook de werkgever kan de bedrijfsarts consulteren als het gaat om gezond werken en inzetbaarheid van werknemers en maatregelen die de duurzaamheid kunnen bevorderen.

De bedrijfsarts is aan zet bij het signaleren van werkgebonden gezondheidsproblemen aan de werkgever en melden van beroepsziekten bij het NCvB (Nederlands Centrum voor Beroepsziekten). Spreekuren, sociaal medisch overleg en bedrijfsbezoeken leveren hiervoor de input.