Werken

Werken is participeren in onze maatschappij. Als variant op  Descartes’ uitspraak: ‘ik denk, dus ik besta’ kun je ook zeggen: ‘ik werk, dus ik besta’.

Want werken betekent:  zingeving, waardering, sociale contacten, zelfredzaamheid en persoonlijke ontwikkeling.

 

Gezond werken

Uitgangspunt is dat werk en werkomstandigheden gezond zijn en niet ziek-makend.

Belangrijk is dan een goede balans is tussen belasting en belastbaarheid,  en evenwicht  tussen inspanning en ontspanning, werkuren en privé-uren. Onze digitale, dynamische maatschappij vormt een bedreiging voor dit evenwicht en we moeten ons ervan bewust zijn dat verstoringen kunnen leiden tot grote gezondheidsproblemen. Daarom geldt dat voorkomen beter is dan genezen en is het essentieel dat signalen adequaat en tijdig worden opgepakt waarbij werkgever en werknemer het vaak zelf kunnen oplossen.

 

Maar bij een  (dreigende) verstoring van de balans kan de bedrijfsarts meedenken en het probleem onderzoeken en analyseren en werkgever en werknemer adviseren over aanpassingen (in werk) en interventies voor herstel. Doorgaans spelen meerdere factoren een rol in de verstoorde balans en die kunnen werkgerelateerd zijn maar ook gelegen zijn in persoonlijke en sociale omstandigheden van de werknemer.  De bedrijfsarts adviseert en motiveert de werknemer dan  zijn verantwoordelijkheid te nemen voor herstel van zijn gezondheid.

 

Bij werkgerelateerde factoren is de werkgever tevens aan zet en wordt verwacht dat hij zijn verantwoording nemen voor het menselijk kapitaal dat hij beheert. Hierbij levert korte termijn denken doorgaans weinig op. De focus moet gericht moet zijn op de lange termijn en duurzame inzetbaarheid. Goed voor het bedrijf, goed voor de werknemers. De bedrijfsarts denkt graag met u mee.

 

Samenwerken

Preventie van gezondheidsschade en verzuim en herstel van belastbaarheid vraagt effectief samenspel tussen werkgever, werknemer en bedrijfsarts met duidelijke en open communicatie, oplossingsgerichtheid en respect voor elkaars visie en belangen.

Samen werken we aan werk, samen werken we aan beter werk.