Verzuim

Twee tot drie procent van het verzuim is niet te voorkomen en is het gevolg van ernstige ziekten of ongelukken waarbij (tijdelijk) geen arbeidsmogelijkheden aanwezig zijn.  Een hoger verzuimpercentage wordt bepaald door gedrag en de keuze voor ziekmelding,  maar ook door andere factoren die gedrag en keuzes beïnvloeden.

Oorzaken

Aan de kant van de werknemer kunnen spelen: competenties en verwachtingen in het werk, werkmotivatie, opleiding, sociale omstandigheden, persoonlijkheidskenmerken en  (dis)balans werk-en-privé.

Bepalende factoren bij de werkgever zijn: werkomstandigheden, (onvoldoende) communicatie, stijl van leidinggeven, werkdruk en onderlinge verhoudingen op de werkvloer.

Het is dus te simpel om te stellen dat verzuim een keuze is die alleen wordt bepaald door gedrag en dit vraagt ook een brede en integrale aanpak waarbij de direct leidinggevende een centrale rol speelt.

Samenspel

De uitdaging is alle factoren van verzuim in beeld te krijgen en hierin te interveniëren en oplossingen te zoeken en keuzes te maken. Dat is maatwerk en vraagt een nauwe samenwerking tussen  medewerker, leidinggevende en bedrijfsarts. En waar nodig wordt de expertise van andere professionals ingezet als arbeidsdeskundige, (A&O-)psycholoog, bedrijfsmaatschappelijk werk, of een multidisciplinair revalidatie traject.

Wie is aan zet?

In de samenwerking tussen werknemer, werkgever en bedrijfsarts kan de werknemer aan zet zijn of de werkgever, maar ook de bedrijfsarts kan de aanzet tot werk geven door een helder en werkbaar advies  voor arbeidsre-integratie waarbij de arbeidsmogelijkheden optimaal benut worden.

Doelstelling  is een vlotte en  duurzame terugkeer in de eigen functie als het kan.  En als dat niet haalbaar is overstappen naar ander werk waarin de werknemer met zijn beperkingen en al zijn mogelijkheden weer verder kan.

 

Want werken is gezond, en in passend werk blijf je gezond.