Registratie bedrijfsarts

Ik ben  geregistreerd bedrijfsarts hetgeen betekent dat ik voortdurend getoetst wordt op kennis en kunde door de visitatie van de beroepsvereniging NVAB (Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en  Bedrijfsgeneeskunde) en deelneem aan intercollegiale toetsing, nascholing en bijscholing.

 

 

Recent heb ik succesvol de 5-jarige visitatiecyclus van de NVAB doorlopen en voldaan aan het toetsingskader van de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS) , met  o.a.

  • Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG);
  • Algemene wet bestuursrecht (Awb);
  • Regeling specialismen en profielen geneeskunst (Regeling);
  • Besluit herregistratie specialisten

en heeft de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS)  mijn registratie van bedrijfsarts verlengd tot 1 december 2022 onder registratienummer 1462833.